Sildiarhiiv: Nelikantpostid

Aiapostide paigaldus

AIAPOSTIDE PAIGALDUS

Piirdeaia ehitamisel tundub paljudele kõige keerulisem aiapostide paigaldamine.

Enne aiapostide paigaldamist tuleb kindlasti selgeks teha krundipiirid ja maaaluste kommunikatsioonide asukohad, siis saab paika panna rajatava aia piirid. Üle tuleks mõõta piirdeaia kogupikkus ja  sellest lähtuvalt välja arvutada vajalik aiapostide kogus. Arvestada tuleks aia lõikude pikkuste, nurkade ja väravate paiknemisega. Peale reanööri paigaldamist ja aiapostide asukoha märkimist saab hakata kaevama või puurima postiauke. 2-3. päeava pärast peale aiapostide betoneerimist, olenevalt ilmast, saab hakata paigaldama aeda.

Aiapostide paigaldus
Aiapostid

Millise ristlõikega aiaposti kasutada?

Aiaposti valikul tuleb arvestada piirdeaia kõrguse ja tüübiga. Aia tugevus ja vastupidavus sõltub kindlasti aiaposti ristlõikest ja seina paksusest. Soovitame kasutada kuumtsingitud aiaposte. Kui tsingitud aiaposti värvus (hõbehall) ei meeldi, siis saab aiapostid alati üle värvida.

Ümarpostid 48-60mm

Kasutatakse põhiliselt keevisvõrkaedade ja punutud võrkaedade postidena. Seina paksusega 1,5-2,5mm.

Nelikantpostid 40x60mm

Kasutatakse põhiliselt keevispaneel aedade ja madalamate puitlippaedade postidena. Seina paksusega 1,5-2mm.

Nelikantpostid 60x60mm

Kasutatakse põhiliselt puitlippaedade postidena. Seina paksusega 2-3mm.

Nelikantpostid 80x80mm

Kasutatakse madalamate väravate, jalgväravate ja massiivsemate piirdeaedade postidena.

Nelikantpostid 100x100mm

Kasutatakse põhiliselt väravate postidena.

Aiapostid peaksid kindlasti olema varustatud postikorkidega.

Milline on paras aiapostide vahe?

Aiapostide vahe võiks olla sõltuvalt aia tüübist ja kõrgusest lähtuvalt  2,5-3m. Postide vahe võiks olla puitaia puhul maksimaalselt 2,5m ja võrkaia puhul soovitavalt 2,7-3m.

Kui sügavale aiapostid paigaldada?

Piirdeaia reapostide augud soovitame teha läbimõõduga 200-250mm ja aiapostid betoneerida ca 700mm sügavusele. Väravapostide augud tuleks teha läbimõõduga 300-400mm ja väravapostid betoneerida vähemalt 800mm sügavusele. Niimoodi paigaldatud aiapostid ja väravapostid on andnud tulemuseks sirged ja stabiilsed piirdeaiad.

 Loe veel:

Aiapostid

Aiapostide hinnakiri

Aiaehitus

Antud info on soovitusliku iseloomuga. AIAEHITUS.EE ei vastuta toodete valest paigaldusest või kasutamisest põhjustatud kahju eest.

AIAPOSTIDE PAIGALDUS